T. E-ticaret Meclisi İstanbul'da toplandı

Oluşturulma Tarihi 21.08.2019


TOBB Türkiye E-ticaret Meclisi, Meclis Başkanı Öget Kantarcı başkanlığında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda senenin ikinci toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldi.

Toplantıda PTT temsilcileri elektronik ticaret alanındaki faaliyetleri hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Lojistik merkezleri konusu üzerinde durularak elektronik ticaret ve lojistik alanındaki dünya örnekleri irdelendi. ePTTAVM özelinde de aktarımın yapıldığı toplantıda öne çıkan pazarlara ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Ekonomi Bakanlığı tarafından E-ihracat Stratejisi ve Eylem Planı konusu uyarınca sektöre bilgi verildi ve eylem planı detaylı olarak açıklanarak sektörün farkındalık kazanması sağlandı. Tıbbi Cihaz Kurumu ve sektör temsilcileri tarafından medikal cihazların internet ortamında satışı hakkında yönelik düzenlemelere yönelik de istişarelerde bulunuldu.

·         Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giriyor.

Toplantıda üzerinde durulan bir diğer konu ise Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) Getirdiği Yenilikler ve Türkiye’ye Etkileri idi. Konuyla ilgili Kalkınma Bakanlığı temsilcisi detaylı bir sunum yaparak sektörü bilinçlendirdi. 14 Mayıs 2016’da kabul edilen ve 25 Mayıs 2018 tarihinde de yürürlüğe girecek olan Tüzüğün sektöre getirebileceği yükümlülükler hakkında önemli aktarımlarda bulundu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan katılan Kurul Üyesi de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işleyiş hakkında bilgi verdi. Ayrıca veri işleme envanterinin işletmeler tarafından doldurulmasının önemli olduğu ifade edildi. Son olarak toplantı sırasında TOBB E-ticaret Meclisi bünyesinde komiteler oluşturuldu.

04.05.2018