Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Oluşturulma Tarihi 21.08.2019


Türkiye Plastik, Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi, Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu başkanlığında, meclis üyelerinin katkı ve katılımlarıyla Birlik merkezinde yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

 

Çin hurda plastik ithalat yasağının muhtemel etkilerinin tartışıldığı toplantıda sektörde hurda plastik fazlası oluşacağı değerlendirmesi yapıldı. Ülkelerin ambalaj atığı toplama oranları hakkında bilgilendirmelerde bulunulan toplantıda %97 oranla Almanya’nın birinci olduğuna işaret edildi. Türkiye’de ise bahse konu oranın %20 seviyesinde olduğu ifade edildi. Çin’in hurda plastik ithalat yasağının akabinde atıkların Türkiye’ye gelebileceği çevreye ve ekonomiye zarar vereceği aktarıldı.

 

Ordino konusundaki gelişmelerin de aktarıldığı toplantıda plastik, kauçuk ve kompozit sektörlerinin 2017 yılına dair sayısal verileri paylaşılarak sektörün genel değerlendirmesi yapıldı. Dünya Bankası’nın iş yapabilirlik raporunun detaylı olarak irdelendiği toplantıda meclis üyeleri tarafından ithalat ve ihracat süreçlerine ilişkin aktarımlarda bulunuldu. Ayrıca kırmızı hat ücretleri konusu da gündem içerisinde ele alınarak güncel durum paylaşıldı. 

21.02.2018