‘Türkiye Otomotiv Yan Sanayi Meclisi, Sektördeki Güncel Gelişmeleri Değerlendirdi’

Oluşturulma Tarihi 21.08.2019


Meclis Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 11 Nisan 20128 tarihinde Bursa’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü’nün katılımlarıyla gerçekleştirilen, “Türkiye Otomotiv Tedarik Zirvesi” hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Meclis adına zirveye katılım sağlayan Dudaroğlu, toplantının hem sektör hem de kamu açısından verimli geçtiğini belirterek, Sayın Bakan’ın sektörün önerilerini dikkatte dinleyerek görüşlerini açıkladığını ifade etti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TAYSAD tarafından gerçekleştirilen sunumlar kısaca özetlenerek, dile getirilen hususlar Meclis Üyelerinin de görüşüne açıldı.

 

Toplantının ikinci bölümünde, Konya’da gerçekleştirilen “Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) konferansı” hakkında bilgi aktarıldı. Toplantıda ayrıca, 2017 yılında meclisin gündeminde bulunan, Eşdeğer Parça ile ilgili mevzuat kapsamında sertifikasyon yapabilecek kurumların belirlenmesi hususunda sektörün aktörlerinin de yer aldığı bir danışma kurulunun karar mekanizması olması önerisi ile lojistik depolar ile ilgili Para ve Kredi Kurumu tebliğindeki değişiklik görüşüldü.