Türkiye Otomotiv Sanayi Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Cengiz Eroldu başkanlığında Ankara'da gerçekleştirildi

Oluşturulma Tarihi 21.08.2019


Türkiye Otomotiv Sanayi Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Cengiz Eroldu başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantının açılış konuşmasında Eroldu, OSD Yönetim Kurulunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi ve Maliye Bakanlarımız ve ilgili bakanlıkların temsilcileri ile gerçekleştirdiği istişare toplantısı hakkında bilgi paylaştı. KDV konusu ile ilgili Maliye Bakanlığında hem traktör özelinde hem de otomotiv özelinde toplantılar gerçekleştirileceğini belirtti. Eşdeğer parça mevzuatı ile ilgili TSE’nin eşdeğer parça konusunda yetkili merci olması hususunda girişimde bulunulacağını açıkladı. İlk dolum yağ ve yakıtları konusunda mükerrer tahakkuk edilen ÖTV hakkında da Maliye Bakanlığından olumlu görüş alındığını belirtti.

Toplantıda ayrıca, 11. Kalkınma Planı Otomotiv Sanayi Çalışma Grubu Çalışmaları Hakkında Bilgilendirmeler, Brexit Süreci Değerlendirmesi ve Otomotiv Sanayiine Olası Etkileri ve Otomotiv Test Merkezi Çalışmaları görüşüldü.