Yazılım Meclisi 2018 yılı ilk toplantısını gerçekleştirdi

Oluşturulma Tarihi 21.08.2019Türkiye Yazılım Meclisi 2018 yılı ilk toplantısını Birliğimiz İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirdi. Toplantıya hızlı tüketim ürünleri üreten uluslar arası bir firmanın bilgi işlem ve dijital pazarlama yöneticisi konuk olarak katılarak; firmasının kullandığı teknolojiler, digital dönüşüm olgusuyla birlikte firmanın nereye evrimleşeceği konuları hakkında bilgi vererek uluslararası firmalarda yerli yazılımın yer edinebilmesi için neler yapılması gerektiği gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sonrasında Meclisimizin bir önceki toplantıdan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Daha sonra, Meclisin ana çalışma konularından biri olan bilişimde nitelikli insan gücünün arttırılması konusunda 2018 yılında yapılacak çalışmaların koordinasyon ve takibini yürüten Meclis üyemiz tarafından bilgilendirmede bulunuldu. Yerli yazılım firmalarının yurtdışı rekabetçiliğinin arttırılmasına yönelik Meclis tarafından başlatılan Soft_Away Projesi ile ilgili yaşanan gelişmelerin de özetlendiği toplantıda, Meclis bünyesinde oluşturulan Yazılım
 Kapasite Ölçümleme Çalışma Komitesi ve 
Kamu ve Özel Sektör Alımları Çalışma Komitesi çalışmaları hakkında bilgi verildi.