‘Serbest Bölgeler Meclisi, Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Ödeme Yapılması Uygulaması Hakkında Ortak Görüş Verdi’

Oluşturulma Tarihi 21.08.2019


Toplantının ilk bölümünde Bakanlık üst düzey yetkilileri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan, kamuoyunda ‘Üretim Reform Paketi’ olarak adlandırılan, 7033 sayılı ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur. Ekonomi Bakanlığı tarafından, Üretim Reform Paketi kapsamında, yapılan bazı değişikliklere serbest bölgelerinde de dâhil edilmesinin sağlandığını belirtmiştir.

Paket kapsamında, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak, serbest bölgelerde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnamelerin damga vergisinden istisna olması sağlandığını, 492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapılarak, serbest bölgelerde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemlerinin harçlardan istisna olması sağlandığını anlatmıştır.

Toplantının ikinci bölümünde, 11/05/2017 tarihli ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2017/10051 sayılı Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı görüşüldü.

Meclis Üyeleri, uygulamaya ilişkin karşılaşılan ve ileriki süreçlerde de karşılaşılabilecek sorunlara değindiler. Hem bölge işleticileri hem de kullanıcı dernekleri, ticaretin TL ile yapılmasına ilişkin kendilerine iletilen sıkıntı yaşandığına dair görüşleri toplantıda anlattılar.

Serbest Bölge işleticileri ve kullanıcıları uygulamanın, TL veya Döviz kullanımı şeklinde iki türlü olması konusunda değişiklik yapılmasını önemle talep ettiklerini belirttiler.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunana Genel Müdür Uğur Öztürk, Meclisten edindikleri bu bilgi ve görüşlerin çok değerli olduğunu ve Serbest Bölge camiasının bu konuda karşılaştıkları sıkıntıları ivedilikle Sayın Bakan’a ileteceklerini belirtti.